Geguritane Agus Kurniawan

Geguritan

Lakon

Nyawang mbulan sing ndadari

ing tengahing telaga

kaya ati kang ngaca

ing samodra banyu mata

Ambulu, 16052017

Rendezvous

Gurit sing biyen dak tulis

kanggo sliramu

isih kasimpen jroning atiku

Ukarane isih padha

Ning surasanane

sing wis beda

Gurit sing dak tulis

nalika iku

panggah setya nyekel ukara

Senajan wektu

misahke lakuku lan lakumu

Ambulu, 10-01-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *